USŁUGI GEODEZYJNE Właścicielem firmy jest geodeta Karolina Kieć, absolwentka wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, kierunek Geodezja i Kartografia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Rolniczy). Uprawnienia zawodowe nr 19777.

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie kartografii i geodezji - zarówno dla osób prywatnych, jak firm i instytucji.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


podziały nieruchomości

mapy do celów projektowych

tyczenie budynków

inwentaryzacja budynków

inwentaryzacja przyłączy

dokumentacja do celów prawnych

sporządzanie dokumentacji geodezyjno prawnej